انتخاب نفرات برتر فراخوان بهار 96 شاندیز


با نظر هیأت داوران، نفرات برگزیده فراخوان طراحی المان های نوروزی بهارانه ۹۶ شاندیز معرفی شدند. به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

پس از بررسی کلیه آثار ارسالی به فراخوان طراحی المان های نوروزی بهارانه ۹۶ توسط هیأت محترم داوران، نفرات برتر این فراخوان به ترتیب ذیل اعلام می گردند:

نفر اول : جناب آقای عطا صحرایی
نفر دوم : جناب آقای محمدرضا نوروزی
نفر سوم : سرکار خانم شراره جنگجو
 

 

 

بیانیه هیأت محترم داوران:

    چه آسان بود اگر وظیفه داشتیم به دیکته ای نوشته شده نمره دهیم. درستی یا نادرستی فرمولی ریاضی را بررسی کنیم و یا حتی معادله ای چند مجهولی را حل کنیم و پاسخ را مشخص. اما این جا سخن از داوری و گزینش یا رد مجموعه ای از آثار هنریست؛ آثاری که چه قوی و پر مایه، چه احتمالا ًنه چندان پرتوان ولی همگی با حس و ذوق سازندگانش آفریده شده اند، آن هم برای استقبال از بهار، لطیف ترین و زیباترین آغاز آفرینش ... .
   نیک می دانیم عدمِ پذیرش هر اثر برای آفریننده اش حسی تلخ به همراه دارد. حسی که شاید هرگز از یاد هنرمند صاحب اثر نرود. اما شاکله ی هر داوری بر مبنای پذیرش برخی و عدم پذیرش برخی آثار دیگر است و این ذات قضاوت است .
   از سویی دیگر محدودیت پذیرش اثر در جشنواره سبب می شود برخی آثار با وجود توان مندی و بهره بردن از اصول زیبایی شناسی، تنها به دلیل قیاس با دیگر موارد و البته محدودیت ذکر شده در سقف انتخاب از گردونه ی رقابت خارج شود.
   از این رو هیات داوران ناگزیر بود علی رغم میل باطنی تنها به گزینش سقف تعیین شده از سوی شورای محترم سیاست گذاری جشنواره، اقدام کند و لاجرم برخی دیگر از آثار ولو ارزشمند و توانا را از لیست نهایی خارج کند؛
در این فرآیند، شاخص هایی هم چون تازگیِ ایده و اجرا، دارا بودن اصول زیباشناسی، هماهنگی با محورهای موضوعی جشنواره و نهایتاً امکان برقراری ارتباط مناسب با مخاطب مورد توجه هیات داوران بود.
   رعایت شاخص های ذکر شده منجر به گزینش آثار اعلامی در فهرست ذیل گردید. لازم به ذکر است، سه اثر نخست به ترتیب دارای رتبه های اول تا سوم شده اند. هیات داوران امید دارد که این نخستین گام برداشته شده در شهر شاندیز، بتواند زیربنایی محکم برای برگزاری جشنواره های آتی را فراهم آورد.

علی عابدی
نماینده هیات داوران
 


نظرات :


معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی شاندیز