تمدید مهلت ارسال آثار تا روز 19 بهمن


مهلت ارسال آثار به فراخوان طراحی المان نوروزی 96 تا ساعت 16 روز سه شنبه 19 بهمن 1395 تمدید شد.

نظر به درخواست های مکرر علاقمندان به ارسال اثر، مهلت شرکت در مسابقه و ارسال آثار تا ساعت 16 روز سه شنبه 19 بهمن 1395 تمدید شد.


نظرات :


معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی شاندیز