راه اندازی وب سایت بهار96


وب سایت جشنواره طراحی المان های نوروزی 96 (بهار96) به آدرس http://bahar96.shandiz.ac.ir راه اندازی شد.

 

علاقمندان به شرکت در جشنواره با مراجعه به وب سایت، مطالعه شرایط شرکت در مسابقه و ثبت نام در آن،
نسبت به ارسال آثار خود تا تاریخ 15 بهمن اقدام نمایند.

 


نظرات :


معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی شاندیز