معرفی داوران فراخوان طراحی المان های نوروزی 96


اساتید داور جهت داوری طرح های ارسال شده به فراخوان طراحی المان های نوروزی 96 به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

 

 

- جناب آقای محمد امین شفقتی

 

- جناب آقای محسن زاده سلیم

 

- جناب آقای ثورج سلطانی

 

- جناب آقای حمیدرضا فلفلانی

 

- جناب آقای علی عابدینظرات :


معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی شاندیز