اخبار

اطلاعاتی پیرامون شهر شاندیز

اطلاعاتی پیرامون شهر شاندیز

۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | تعداد بازدید: 176
تمدید مهلت ارسال آثار تا روز 19 بهمن

تمدید مهلت ارسال آثار تا روز 19 بهمن

۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | تعداد بازدید: 280
ارسال عکس های هر اثر

ارسال عکس های هر اثر

۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | تعداد بازدید: 440
راه اندازی وب سایت بهار96

راه اندازی وب سایت بهار96

۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | تعداد بازدید: 386
معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی شاندیز